top of page

YDELSER

ARKITEKTEN er specialiseret i at skitsere alle former for opgaver, og kan med kort varsel levere fuldt illustreret og inspirerende skitseoplæg af ethvert ønske og behov som bygherre måtte have.

Skitseoplægget er et konkret bud på en løsning af bygherres behov og ønsker, og omfatter som sådan det første billede af hvordan en målsat fremtid kan se ud. 

 

Det er også et arbejdsdokument, der effektivt kan bruges til at  træffes kvalificerede beslutninger om hvilken retning, der skal arbejdes videre med. Samtidig giver skitseoplægget tidligt i processen - gennem 3D modeller og illustrationer - en mulighed for at drøfte form og funktion ud fra et realistisk og tydeligt grundlag.

Et godt materiale skaber overblik, og er med til at sikre, at der træffes de rigtige beslutninger. 

SKITSERING

Anker 1

SAMARBEJDE

Samarbejde omkring udvikling af typehus

ARKITEKTEN udvikler løbende sit bud på, hvordan en moderne Skandinavisk typehus kan se ud, og søger i den sammenhæng relevante samarbejdspartnere.

Samarbejde omkring udvikling af almennyttige boliger:

ARKITEKTEN brænder for at komme med inspirerende bud på moderne, enkle løsninger inden for formgivning og bygningsdesign, og vil derfor gerne indgå i et samarbejde med et eller flere boligselskaber om at tænke den almennyttige bolig ind i en moderne kontekst.

 Tænk Tanken:

 

  • Hvad skal der ske, når vi har energirenoveret alle vores boliger?

  • Hvad skal fremtidens almennyttige bolig kunne tilbyde sine lejere ud over tag over hovedet?

  • Kan man være fritidslandmand i en almennyttig bolig?

  • Kan lejeboliger være mobile?

  • Kan et boligselskab også danne ramme om selvstændig virksomhed? 

Nutidens tanker skaber fremtidens boliger og boliger skaber fremtidens mennesker. Derfor er det ARKITEKTEN's ønske at kunne bidrage kreativt i et samarbejde med Boligselskaberne om at få sat ord og billeder på nogle af fremtidens muligheder.

VISUALISERING

ARKITEKTEN har specialiseret sig i at udarbejde virtuelle modeller og  visualiseringer, og kan med kort varsel levere præsentationsklar illustrationer, herunder animationer af høj kvalitet.​

Billeder siger mere end ord!

Arkitektur er rummelige kompositioner der opleves gennem lysets refleksioner på kompositionernes overflader, og derfor arbejder ARKITEKTEN altid med fuld 3D modellering  og visualisering for at gengive både form, funktion og lys bedst muligt.

ARKITEKTEN visualiserer og illustrerer ikke kun egne oplæg, men tilbyder også at illustrere  oplæg og ideer tænkt og skitseret i samarbejde med andre rådgivere eller bygherre. 

 

Derudover leveres illustrationer til:

 

  • Formidling af helheds-og lokalplaner.

  • Illustrationer til myndighedsprojekter m.m.

ARKITEKTEN kan som supplement til stillbillede-illustrationer også levere animationer og VR modeller

Anker 2
Anker 3
bottom of page