top of page

DANSK METAL

INDRETNING

2015

I forbindelse med Dansk Metals nye hovedsæde har ARKITEKTEN udført en lang række forskellige design og indretnings opgaver.

Arbejderne har  blandt andet omfattet:

  • Tilrettelæggelse af ude arealer

  • Design af bygning til depot og cykelparkering

  • Design af tilbygning med rygerum

  • Design og indretning af reception

  • Indretning af kantine og design af  serveringsinventar

  • Indretning af kontorarealer

  • Rådgivning omkring materialer og farver

bottom of page